AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposa l’art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.quimcacau.cat és un domini el seu titular és l’empresa QUIMCACAU, S.L. (Des d’ara QUIMCACAU), amb CIF B-65218190, amb domicili social a c/de la Palla 22, 08221 Terrassa (Barcelona / Espanya); i el seu correu electrònic de contacte és xocolateria@quimcacau.cat.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús de la present web es regirà per les presents Condicions d’Ús, incloent-se aquells continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per aquest motiu que demanem la lectura atenta a aquestes condicions ja que conté tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Amb el simple accés a la web serà considerat com “usuari” i amb això s’entén acceptada de forma expressa, automàtica i voluntària totes les condicions generals vigents en cada moment que s’accedeixi a la mateixa. QUIMCACAU es reserva en exclusiva el dret de revisió en qualsevol moment de les presents Condicions d’Ús ja sigui per raons legals o per decisió pròpia es compromet a publicar o avisar aquelles modificacions introduïdes i entenent la seva acceptació si l’usuari segueix utilitzant el servei. En cas que l’usuari fora subscriptor de la nostra newsletter i no estigués d’acord amb aquestes modificacions tindrà la possibilitat de donar-se de baixa seguint el procediment habilitat per a això.

En alguna ocasió, derivat de la inclusió de nous continguts i/o serveis específics oferts a la web, les presents condicions podrien completar-se o substituir-se per Condicions Particulars. En cas que hi hagués algun tipus de contradicció entre ambdues, prevaldran sobre aquestes les particulars.

De la mateixa manera, QUIMCACAU es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’estructura i disseny de la web, modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d’ús de la mateixa.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS

En el transcurs de l’ús de la present web l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i a l’ordre públic. Per això, queda prohibit l’ús de la web amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per QUIMCACAU o tercers.

L’ús ha de ser adequat i correcte, de manera que l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o drets de QUIMCACAU i/o tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web o que impedís, de qualsevol manera, la seva normal utilització. Així mateix, s’haurà d’abstenir de l’intent d’accés, utilització i/o manipulació de les dades de QUIMCACAU.

Per a aquells continguts i/o serveis que pogués ser necessària l’aportació de dades de caràcter personals per l’usuari, aquest es compromet a facilitar informació veraç en el seu ompliment. En aquest sentit, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions inexactes o falses facilitades que pogués realitzar i d’aquells perjudicis que pogués causar a QUIMCACAU o a tercers derivats d’aquesta informació.

QUIMCACAU adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, QUIMCACAU no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers de l’usuari.

Per la seva banda, s’insta a l’usuari a abstenir-se de la introducció o difusió a la xarxa de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de QUIMCACAU o tercers.

Finalment, QUIMCACAU es reserva el dret de bloquejar l’accés d’un usuari davant de qualsevol indici d’utilització fraudulenta dels serveis oferts, així com d’emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. ADMISSIÓ DE BACKLINKS / HIPERLINKS

Els continguts que són mostrats en la web i especialment els dissenys, textos, imatges o fotografies, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible d’utilització a nivell comercial o industrial estan subjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són de propietat de QUIMCACAU o d’aquells tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la web.

En cap s’entendrà concedida llicència alguna o renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni concessió de dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de QUIMCACAU o dels titulars corresponents.

D’altra banda, mitjançant les presents conclusions, l’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera la web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de QUIMCACAU.

No obstant això, es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços únicament a la pàgina principal de la web per a l’ús privat i no comercial (hyperlink/Backlink). Aquells llocs web que incloguin un enllaç a la nostra web:

· No podran donar a entendre que QUIMCACAU recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes ni falsejar la seva relació amb QUIMCACAU.

· No han d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contrari a l’ordre públic o il·lícits.

· Ha d’enllaçar a la web pròpiament dita, sense permetre que aquest lloc web reprodueixi com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de la web. QUIMCACAU podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a el web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

QUIMCACAU no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web. Per aquest motiu, no ens fem responsables de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs webs.

QUIMCACAU autoritza establir vincles cap a la web des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de QUIMCACAU.

RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA

QUIMCACAU no es fa responsable de les deficiències de l’servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants de el mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. Així mateix, QUIMCACAU no serà responsable en cas de no poder prestar el servei derivat d’interrupcions prolongades de l’subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l’accés a la website com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

QUIMCACAU no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació, únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

QUIMCACAU no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents emmagatzemem en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu d’sistema electrònic motivats per causes alienes a QUIMCACAU.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva Reglament de desenvolupament) ia la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona.