Missatge 05 – PERSONALITZA

Personalitza el teu missatge de 5 caràcters
Xocolatines  (negra, amb llet o blanca) amb missatge sobre xocolata blanca

Contacta amb nosaltres per concretar missatge i definir preu (al voltant dels 5€)

*les imatges són exemples de missatges*