POLÍTICA DE PRIVACITAT

QUIMCACAU,S.L., d’ara endavant, QUIMCACAU, té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través dels formularis facilitats en quimcacau.cat o mitjançant qualsevol forma de contacte referida a la web.

En respecte a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, RGPD), aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir de els termes descrits a continuació:

INFORMACIÓ SOBRE LA RECOPILACIÓ, FINALITAT, LEGITIMACIÓ I TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

QUIMCACAU podrà recopilar dades d’aquells usuaris que facin una compra, es posin en contacte a través de correu electrònic o telèfon, i que legitimaran el tractament de les dades segons les estipulacions recollides en el present apartat, prestant l’usuari consentiment per a això.

L’usuari consent inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin tractats per a la seva recollida, registre en els fitxers de QUIMCACAU i utilització amb la finalitat de gestionar el motiu del seu contacte, donar-li tràmit a nivell administratiu, prestar els serveis assenyalats a la nostra pàgina web, així com per a la remissió de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries, incloent-se l’enviament de Newsletter en les condicions que s’exposaran en l’apartat corresponent.

Es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per als quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició seran suprimits, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Cal destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter personal seran suprimits en el cas que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lació dels mateixos.

S’informa que QUIMCACAU contracta la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació de servei amb encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.

DRETS DELS USUARIS

El consentiment prestat per l’usuari pot ser revocat en qualsevol moment i, per això, els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com la limitació o oposició al seu tractament que preveu l’RGDP i la LOPD , dirigint una comunicació per escrit a l’adreça: c/de la Palla 22, 08221 Terrassa (Barcelona / Espanya); o bé a través de correu electrònic xocolateria@quimcacau.cat incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – QUIMCACAU”.

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016 / 679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

XARXES SOCIALS

QUIMCACAU està present a les principals xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Foursquare … Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades abocaments en els seus perfils derivat d’amics, likes , followers o seguidors, comentaris, pins …

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on QUIMCACAU és present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per poder informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

NEWSLETTER

QUIMCACAU ofereix de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en l’enviament periòdic de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l’entorn QUIMCACAU.

L’usuari podrà donar-se de baixa del servei en qualsevol moment prement l’enllaç que apareix a la fi del missatge d’actualització que rep al seu correu electrònic o exercint el seu dret de rectificació, supressió, portabilitat, limitació, cancel·lació i oposició davant QUIMCACAU de la mateixa manera ja esmentat en matèria de protecció de dades.

SEGURETAT APLICADA A LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb l’objecte de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, QUIMCACAU ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat de tercers tal com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

MODIFICACIONS

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la web i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant QUIMCACAU aquest dret en exclusiva.

CONTACTE AMB QUIMCACAU

c/de la Palla 22, 08221 Terrassa (Barcelona)

+34 93 784 14 78

xocolateria@quimcacau.cat